SATIN AL

Electrodeposition Module

Modelleme ve simülasyon, elektro çöktürme süreçlerini anlama, optimize ve kontrol etme amaçları için ideal ve ucuz yöntemlerdir. Tipik bir simülasyon ile çöktürülen katmanın kalınlığı ve kompozisyonu ile elektrot yüzeylerinde akım dağılımları elde edilebilir. Hücre geometrisi, elektrolit kompozisyonu, elektrot kinetiği, çalışma voltajı ve akımı ile sıcaklık etkileri gibi temel ve önemli parametrelerinin çalışılacağı ortamlar ele alınır.
Birinci, ikincil ve üçüncül akım dağılım modellerini kullanarak yüksek keskinlikte kaplanan yüzeylerin geometrik şekil değişimlerinin temsili sunulan arayüzler ile etkin bir şekilde modellenmektedir. Harekete eden sınırlar sayesinde elektrot şekli de rahatlıkla simüle edilebilir.
Elektronik ve elektrik parçaları için metal kaplama, korozyon ve aşınma korunması, dekoratif elektrokaplama, ince ve karışık kesitli parçaların elektro-işlemesi ve elektro-winning gibi uygulamalar genel modül uygulamaları olarak örnek verilebilir.

İlgili Resimler

  • Electro1