SATIN AL

Microfluidics Module

Mikro-akışkan cihazlar ve seyrekleştirilmiş gaz akışlarının incelenmesine özel araçlar Microfluidics Module ile birlikte gelmektedir. Lab-on-a-chip cihazlar, sayısal mikro-akışkanımsılar, elektrokinetik ve magnetokinetik cihazlar, inkjetler ve vakum sistemleri önemli uygulamalara örnek olarak verilebilir.
Geliştirilmiş tek faz akış arayüzüne ek olarak kullanıcıların hizmetine çift faz akış araçları level-set, phase-field ve hareketli ağ-örgü ile sunulmaktadır. Söz konusu arayüzlerin hepsi yüzey gerilimi kuvvetlerini, kapiler kuvvetleri ve Maragoni etkilerini kapsar.
COMSOL’un genel amaçlı çoklu-fizik özellikleri sayesinde, elekroforezi manyetoforez, dielektroforez, elektroozmos ve elektro-ıslatma uygulamarında söz konusu olan elektrokinetik ve magnetodinamik simülasyonları gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Seyreltik bileşenler arayüzü sayesinde kimyasal difüzyon ve reaksiyonlar simüle edilerek lap-on-a-chip uygulamaları başarı ile ele alınabilir. Seyrek gaz akışları için özelleştirilmiş sınır şartlarını kullanarak slip akış rejimini tanımlayabilirsiniz.
Hızlı açısal katsayı metodunu kullanan serbest moleküler akış arayüzü sayesinde moleküler ortalama serbest mesafesinin geometriden çok büyük olduğu durumlar için modelleme imkanı bulabilirsiniz. Geçişli akışlar için ayrıca arayüzler de barındırılmaktadır. COMSOL’un LiveLink arayüzleri ile endüstri standartları CAD paketleri ile bağlantı kurabilir vakum sistem tasarımlarında hızlı parametre çalışmaları ile çember geometrilerini geliştirebilir ve pompa konfigürasyonlarını deneyebilirsiniz.

İlgili Resimler

  • microfldx